Bredsjö Blå (200 g)

158,00 kr

Bredsjö är en ort som ligger i Bergslagen, i Örebro län. Där tillverkas blåmögelosten Bredsjö blå, av Lena Hall och Lars-Göran Staffare som startade verksamheten 1987. Osten produceras av mjölk från belgiska mjölkfår, som betar runt hela Bredsjö hytta. Den pastöriserade fårmjölken tillsätts Roquefortostmögel vid ystningen. Osten lagras upp till 2 år men är god redan efter 2-3 månaders lagring i ostkällaren.

Eftersom osten inte är industriellt tillverkad varierar smaken mellan ystningarna. Det som påverkar mest är årstiden, spänningar i luften (åska) men även ystarens egen sinnesstämning. Mjölken från fåret innehåller ca 4 % fett men stiger till runt 8-10 % under sommaren, vilket påverkar ostens karaktär.